1.

80 de apartamente de 2 si 3 camere

2.

23 de Case (12 case insiruite, 10 case tip Duplex, 1 casa single)

3.

1.3km Metrou Pacii

700m Iuliu Maniu R.A.T.B

1km McDonald's

1.5km Militari Shopping

4.

Apartamente de la 48.400euro TVA INCLUS

5.

Finalizare mai 2020 Apartamente

6.

Finalizare Noiembrie 2020 Duplex-uri